Henrik Adrian

mappæ et miscellanea

Pendeltågskartor i Stockholm

SVT rapporterar om nya digitala kartor på pendeltågs­stationerna. Kartornas syfte är att visa status för inkommande tåg. Gula, gröna och röda symboler visar om tågen är i tid.

Vid en första anblick ser det lite klumpigt ut med ryckiga animationer och ett utseende som inte följer lokal­trafikens grafiska profil i övrigt.

Kanske hade det räckt med en lista på ankommande och avgående tåg och deras status? Jag vet inte om den geografiska positionen gör det lättare att förmedla förseningar. Ger mig ut i pendeltågs­trafiken när pandemin avklingat och ser på plats hur det fungerar.

■ 29 maj 2020