Henrik Adrian

Karta över Mallorca

Här är en karta jag gjort över Mallorca. Kartan användes i en bok om vandring på Mallorca. Syftet med kartan är att visa vandringslederna i bergskedjan Serra de Tramuntana.

Alternativ version:

■ 4 juni 2020